dilluns, 19 de maig de 2008

Els del TC

Avui dematí he sentit la notícia que un fels jutges del Tribunal Constitucional havia mort i que això n'equilibrava les opinions que feien més factible la reforma de l'Estatut Català.
Me pareix molt fort que una gent que ha de prendre decisions constitucionals sobre tot el poble de l'estat espanyol se guiin per sentiments polítics personals, fent que aquests sentiments perjudiquin o beneficiin a grups concrets d'aquest estat. Un jutge, pel mateix fet de ser jutge, hauria de deixar les seves opinions personals, els seus pensaments particulars i les seves tendències polítiques i humanes al portal dels jutjats, perquè en el cas contrari la llei no s'aplica com cal; els prejudicis són els que jutgen. Si no, ens trobam meravelles com aquesta, en que una llei que ha estat acceptada per les cambres representatives pertinents, depengui de si un jutge és roig o blau, és a dir, d'una tendència política personal.
El fet que si hi ha tants de jutges conservadors i tants de progressistes fa que una llei sigui bona o no. Les lleis són bones si convenen, si estan ben fetes i si cumpleixen una finalitat que s'ha establert. Però clar, això depèn de quants són al TC... me pareix escandalós dins una democràcia constitucional i parlamentària.

1 comentari:

Francesc ha dit...

Estic molt i molt d'acord millor. Jo no ho hauria sabut dir més clar i català. Salutacions.